לזהר תואר ראשון ושני במנהל עסקים התמחות במימון ושוק ההון מאוניברסיטת מנצ'סטר. ניסיון מעשי מעל ל 20 שנים בתחום ניהול סיכונים כמנהל בכיר וכיועץ לגופים פיננסיים. השירותים הניתנים מבוססים על ידע תאורטי, ניסיון מעשי לאורך השנים וראייה מערכתית רחבה. זהר התמחה בין היתר בניהול והובלת עשרות פרויקטי ביקורת וייעוץ לניהול סיכונים בנושאים מגוונים על פי התחומים הבאים:
 
בנקאות :
 במסגרת עבודתו ייעץ לבנקים בנושאי ניהול  סיכונים, עמידה בהנחיות רגולטוריות,ליווי וייעוץ הטמעת ICAAP , סקר סיכונים, בניית תכניות עבודה ליישום, גיבוש והטמעת מתודולוגיות וליווי ההנהלה בגיבוש מדיניות לניהול סיכונים כולל, לרבות הנושאים הבאים:
 • ליווי והטמעת באזל 2 ו-3.
 • ייעוץ בנייה וליווי תהליכי ICAAP.
 • הובלת פרויקטים לתיקוף ובניית מודלים (נזילות, אשראי בנקאי וחוץ בנקאי, שוק).
 • ליווי בבנייה ותיקוף תרחישי קיצון הוליסטיים וגורם יחיד.
 • ליווי מתודולוגי של יחידת התיקוף (ממשל מודלים).
 • ביקורת ייעודיות בתחומים מגוונים כגון :ביקורת מודלי ריבית, ביקורת נזילות, ביקורת סיכוני שוק, ביקורת מערכת אלגו, ביקורת ענפי משק, ביקורת מודל ריכוזיות, ביקורת הפרשה קבוצתית, ביקורת מודלי דירוג, ביקורת מודלי תמחור, ביקורת שאלוני דירוג לקוחות, ביקורת מחיקה חשבונאית, ביקורת תרחישי קיצון, ביקורת ממשל תאגידי 
 
ביטוח:
 במסגרת עבודתו ייעץ לחברות הביטוח בנושאי ניהול  סיכונים, עמידה בהנחיות רגולטוריות,ליווי וייעוץ הטמעת Solvency 2, סקר סיכונים, בניית תכניות עבודה ליישום, גיבוש והטמעת מתודולוגיות, וליווי ההנהלה בגיבוש מדיניות לניהול סיכונים כולל. לרבות הנושאים הבאים :
 
 • ליווי חברת ביטוח בתהליך סולבנסי וייעוץ להגדרת ORSA , ליווי חברות בביצוע iqis.
 • ייעוץ שוטף בניהול סיכונים למעגלי הבקרה, הגדרת תיאבון לסיכון, בניית מסמכי מדיניות.
 • בניית  מסמך סיכונים (חשיפות) רבעוני.
 • ביקורות בתחום ניהול סיכונים.
 • סקרי סיכונים.
 
כרטיסי אשראי :
 במסגרת עבודתו עסק במגוון תפקידים ביניהם מנהל פרויקטים חוצה חברה, הקמת ממשקים, מערכת אישורים וחסימות, מערכת גבייה, בניית תהליכי עבודה וכתיבת אפיונים, לרבות הנושאים הבאים:
 ליוויי מעגל הבקרה הראשון (חשבות) ביישום הנחיות רגולטוריות ופעילות שוטפת.
 • בניית מודל נזילות  בהתאם להנחיית 342.
 • סקרי פערים לעמידה בהנחיות רגולטוריות (לדוגמא 342, 333).
 • בניית מסמך תיאבון לסיכון ברמת החברה.
 • בניית תרחישי קיצון הוליסטיים.
 • ניהול והובלת פרוייקטי תיקוף מודלים (נזילות, אשראי AS/BS).
 • ליווי הביקורת בסקירה בלתי תלויה על תהליך ה- ICAAP
 • ביקורת ייעודיות בתחומים מגוונים כגון : ביקורת תהליכי עבודה במוקדים, ביקורת תהליכי הנפקת כרטיסים, ביקורת  תגמול, ביקורת המשכיות עסקית, ביקורת  מחלקה כלכלית וייעוץ עסקי, ביקורת רכש, ביקורת בתי עסק 
 
 
Coi בניית אתרים
דף הבית