השירותים שלנו

 

לפרופיל עסקי לחץ כאן
 
שרותי ייעוץ לניהול סיכונים
 
אנו עוסקים במתן שירותי ניהול סיכונים והטמעת מערכות לניהול סיכונים לחברות וארגונים. אסטרטגיית הייעוץ שלנו הינה עבודה בצוות מגוון המשלב מומחי תוכן מנוסים מתחומי מידול ותמחור פיננסי, הטמעת מערכות וידע בארגונים, ביקורת פנים, שוק ההון, עו"ד ורו"ח. השירותים הנפוצים הינם כדלקמן:
 
בנייה ותיקוף מודלים – סיכוני אשראי, שוק ונזילות

ייעוץ בתהליך בניית מודלים סטטיסטיים בתחום האשראי. ליווי מקצועי משלב בחירת והתאמת מודל הדירוג לצרכי הלקוח, בדגש על בחינת הפרמטרים ופילוח אוכלוסיית המודל.
​בחינת מודלים כמותיים לניהול סיכוני נזילות בהתאם להנחיות רגולטוריות (הנחיות הנזילות בניהול בנקאי תקין).
בחינת מודלים כמותיים לניהול סיכוני שוק: Stress Test, Sensitivity Analysis , VaR וכו'.
שירותי התיקוף כוללים סקירה כללית, הצגת מתודולוגיות מקובלות והשוואתן, סקירת מרכיבי ותחשיבי המודל, כתיבת דו"ח ממצאים והמלצות מפורט, לצורך שיפור, ייעול ועדכון המודל.
 
ייעוץ בסיכונים פיננסיים:

בנייה ותיקוף תרחישי קיצון הוליסטיים.
ניהול והובלת פרויקטים בנושא תרחישי קיצון עם התמחות באשראי בנקאי וחוץ בנקאי. 
יעוץ בתחום ניהול סיכוני ריבית ונזילות.
​ייעוץ בתהליכי ניהול נכסים והתחייבויות לרבות גיבוש אסטרטגיה דינאמית להשגת יעדים פיננסיים בהינתן מגבלות סיכון.
בחינת מדיניות השקעה של החברות המפוקחות לרבות מדיניות ניהול סיכונים פיננסים (סיכוני אשראי, סיכוני שוק וסיכוני נזילות) ובחינת חשיפות בפועל.
אתגור הקצאת ההון בחברות פיננסיות.
 
ניסיון תעסוקתי של הצוות המוביל:

הובלת פרויקטים בניהול סיכונים פיננסיים.
הובלת פרוייקטי תיקוף מודלי אשראי, שוק ונזילות בבנקים מובילים.
​ניהול סיכונים בקרן פנסיה.
ניהול סיכונים בחברת ביטוח.
ניהול סיכונים ביחידת תעודות סל, רשות ניירות ערך.
ניהול בכיר (סמנכ"ל סיכונים), מבט תעודות סל.
ניהול ביטחונות בין חברי הבורסה, בנקים וברוקרים.
אחראיות מקצועית וניהולית בתחום מדידה ובקרת סיכוני השוק באמצעות מודלים סטטיסטים (VAR, ניתוחי רגישות ותרחישי קיצון).
ניסיון בייעוץ השקעות, בחדרי מסחר בורסאיים ונגזרים.
Coi בניית אתרים
דף הבית