פירעונות מוקדמים של הלוואות לדיור בהיבט של ניהול סיכוני ריבית

תאגידים בנקאיים חשופים למשכנתאות הכוללות אופציות פירעון מוקדם. לפירעונות מוקדמים השלכה על ניהול סיכוני הריבית מכיוון שפירעון מוקדם של הלוואה מקצר את מח"מ של המכשיר הפיננסי. הפרקטיקה המקובלת לצורך ניהול סיכוני הריבית הינה חיזוי פירעונות מוקדמים בהתבסס על מודלים סטטיסטיים המשקפים את התנהגות הלווים.

מודל החיזוי אמור לשקף היבטים של ניהול סיכונים, היבטים סטטיסטיים, מימוניים ותפעוליים. לכן, בשלב תכנון המודל ישנה חשיבות רבה לליווי מקצועי בהתמחויות בניהול סיכונים, בנייה ותפעול מודלים סטטיסטיים, וזאת לצד ההתעמקות ברגולציה הרלוונטית.

​למאמר המלא  לחץ כאן

Coi בניית אתרים
דף הבית